30, జులై 2018, సోమవారం

ఫంక్షన్ లో కలిసిన రేమద్దుల స్కూల్‌ బ్యాచ్‌ స్నేహితుల బృందం...

ఎం.డి. అస్మత్ గృహప్రవేశం సందర్బంగా... 
29.07.2018 రాత్రి ఫంక్షన్ లో హైదరాబాద్ లో కలిసిన 
రేమద్దుల స్కూల్‌ 1991-92 బ్యాచ్‌ స్నేహితుల బృందం... 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి