11, జూన్ 2015, గురువారం

చిరుజల్లులు..సుగంధ గాలులు ...

10.06.2015 రోజున " నవతెలంగాణ " తెలుగు దినపత్రిక, స్టేట్ ఎడిషన్ 11 పేజీ లో నేను వ్రాసిన స్టోరీ " చిరుజల్లులు..సుగంధ గాలులు ... 
( ఊటీ యాత్ర ) 

8, జూన్ 2015, సోమవారం