30, ఆగస్టు 2014, శనివారం

మట్టి వినాయక విగ్రహాలను ప్రోత్సహించండి...


మీకు, మీకుటుంబ సభ్యులకూ వినాయకచవితి శుభాకాంక్షలు

ప్లాస్టాఫ్ పారీస్[రసాయన రంగులు]తో తయారు చేసిన 
వినాయక విగ్రహాలు నిమజ్జనం చెయ్యడం వల్ల
చెరువులు కలుషితమై...పర్యావరణ పరంగా 
దృష్ప్రభావాలు సంభవిస్తాయి.

మట్టి వినాయక విగ్రహాలను ప్రోత్సహించండి  

18, ఆగస్టు 2014, సోమవారం

మా జ్ఞాపకాలు...ఆగస్టు 17
మా జీవితంలో ఒక ముఖ్యమైన దినం
మా కుటుంభనికి శుభ దినం 
అదే మా  పెళ్ళి రోజు  
ఈ సందర్భంగా  17.08.2014న దిగి ఫోటొలు.

11, ఆగస్టు 2014, సోమవారం

రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు...

రక్షా బంధన్ శుభాకాంక్షలు...

10.08.2014 న జరిగిన రాఖి పౌర్ణమి పండుగ రోజు
శుభాకాంక్షలు తేలియజేస్తూ రాఖిలు కట్టుతున్న ఫోటొలు.
ఈ రాఖి పౌర్ణమి సందర్భంగా కొన్ని మా జ్ఞాపకాలు.