3, మే 2016, మంగళవారం

మీ కలలను పిల్లలపై రుద్దకండి...

మీ పిల్లలతో ఓదార్పుగా మాట్లాడండి.
1,50,000 మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు  కలెక్టర్ లేఖ...

1, మే 2016, ఆదివారం

మేడే ...

ప్రపంచ కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు...
హక్కులను కాపాడుకుందాం. 
శ్రమ దోపిడీ లేని నవ సమాజం నిర్మిద్దాం.
కార్మిక, కర్షక  ఐక్యత వర్దిలాలి.
మేడే వర్దిలాలి.....