5, నవంబర్ 2015, గురువారం

నేను వ్రాసిన ఒక యాత్ర... స్టోరీ

04.11.2015న " నవతెలంగాణ " తెలుగు దినపత్రిక, స్టేట్ ఎడిషన్ 11 పేజీ లో నేను వ్రాసిన స్టోరీ 
" జైనాలయాల సముదాయం... ( కర్ణాటకలోని ఒక పర్యాటక యాత్ర... )