26, జనవరి 2017, గురువారం

బి.పి.షుగర్‌..వైద్య శిబిరము....

బి.పి.షుగర్‌..వైద్య శిబిరము
 29.01.2017 ఆదివారం ఉ|| 7 గం.ల నుండి ఉ|| 10 గం.లకు
 డా|| బి. ఆర్‌. అంబేద్కర్‌ కాలేజి, బాగ్‌లింగంపల్లి, హైదరాబాద్‌.

1, జనవరి 2017, ఆదివారం

కొత్త ఉత్తేజం.. కొత్త ఆలోచనలతో...

కొత్త ఉత్తేజం..
కొత్త ఆలోచనలతో..
కొత్త సంవత్సరంలోకి అడుగు పెడుతున్న 
మీకు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు
2017 నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు...