1, నవంబర్ 2017, బుధవారం

వాయువు... తీస్తోంది ఆయువు...

వాయువు... తీస్తోంది ఆయువు...
ఎన్నడూలేనంతగా పర్యావరణానికి ముప్పు...
హైదరాబాద్ నగరంలో రోజు రోజు పెరుగుతున్న వైనం...వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి